Category: Aktualności

IN MEMORIAM XVI FESTIWAL GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO – SPONSORZY, WSPÓŁPRACOWNICY I PATRONI MEDIALNI

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom i osobom fizycznym, które wsparły w tym roku organizację Festiwalu. Ich nieoceniona pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna spowodowała, że po raz kolejny możemy wspólnie obcować z muzyką i poezją jednego z najważniejszych twórców polskiej popkultury.

IN MEMORIAM XVI FESTIWAL GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ TCZEW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PT.: „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

Dodaj komentarz