Już po raz 22 odbył się w Tczewie In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego. W tym roku w ramach imprezy został zorganizowany 17 Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Wszystkie koncerty festiwalowe z powodu inflacji oraz wysokich cen różnego rodzaju usług odbyły się jednego dnia i w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Na potrzeby imprezy wykorzystano również sprzęt techniczny i inne pomieszczenia Centrum Kultury i Sztuki.

Fani artysty z terenu całego kraju i mieszkańcy Tczewa już od rana 26 sierpnia mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach festiwalowych. W Fabryce Sztuk odbyły się różne działania muzyczne, plastyczne, happeningowe związane z 25. rocznicą wydania płyty „Republiki” „Masakra”.

Głównymi muzycznymi punktami Festiwalu były: koncert finałowy XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego i koncert specjalny „Wielki hipnotyzer”. Wszyscy uczestnicy koncertów opracowali i wykonali utwory z repertuaru naszego artysty. Jak co roku przez wiele miesięcy przeglądano różne portale muzyczne i strony internetowe i facebooki różnych muzyków w celu wybrania potencjalnych uczestników XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego i zaproszenia ich do wzięcia udziału w tym dwustopniowym konkursie. Ostatecznie do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt zespołów i wokalistów z całej Polski. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wybrało 9 artystów, którzy przygotowali najciekawsze opracowania utworów Grzegorza Ciechowskiego i zakwalifikowało ich do koncertu finałowego w Tczewie. Przez wiele miesięcy trwało wyszukiwanie potencjalnych fundatorów nagród w Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Grzegorza Ciechowskiego i ustalenie ich wysokości. Wymagało to nie tylko wielu spotkań, ale także sporej dokumentacji.

Od marca prowadzona była promocja Festiwalu na facebooku oraz w różnych mediach. Szczegółowe informacje dotyczące artystów biorących udział w Festiwalu, dotyczące programu imprezy oraz wszelkich działań festiwalowych były przygotowywane oraz rozsyłane do mediów, do zainteresowanych i trwały do samego rozpoczęcia imprezy. Reklamie i promocji Festiwalu służyły także przedsięwzięcia związane z projektowaniem i wykonaniem afiszów, plansz dla telewizji i innych mediów. Samo przygotowanie techniczne Festiwalu trwało kilka miesięcy. Rozpoczęło się od uzgodnień z tczewskimi samorządami, instytucjami w zakresie współpracy i pomocy przy organizacji imprezy. Po ustaleniu programu imprezy rozpoczęły się szczegółowe działania określające zasady i warunki występów podczas imprezy. Dotyczyły one wynagrodzeń, opłat ZAiKS, noclegów, posiłków, prób akustycznych, oświetlenia, nagłośnienia sceny, potrzeb sprzętowych, bezpieczeństwa podczas pobytu w Tczewie itp. Podpisane umowy, przyjęte uzgodnienia wymuszały potem szczegółowe wykonanie. Bezpośrednia realizacja koncertów i prezentacji oraz czuwanie nad ich przebiegiem wymagała zaangażowania wielu osób i członków stowarzyszenia, wolontariuszy i specjalistów w wybranych dziedzinach (animacji, oświetlenia, nagłośnienia).

Do koncertu finałowego dwuetapowego XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego jury zakwalifikowało 9 artystów, którzy ubiegali się o sześć nagród: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Tczewa, starosty tczewskiego, firmy Flex, stowarzyszenia „Porozumienie na Plus” i fani Grzegorza Ciechowskiego. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali po dwa utwory, jeden własny i drugi z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego i „Republiki”. Artystów oceniało i nagrody przyznawało sześcioosobowe jury. W komisji konkursowej zasiadło dwoje profesjonalnych muzyków, troje dziennikarzy, krytyków muzycznych i przedstawiciel fanów Grzegorza Ciechowskiego. Jury oceniło spójność, pomysłowość, cechy indywidualne zaproponowanego na scenie programu, jakość występu w porównaniu do plików audio przesłanych wraz ze zgłoszeniem do konkursu, techniczne umiejętności i wykonawcze zarówno instrumentalistów jak i wokalistów oraz wizerunek sceniczny i komunikację z publiką. Ostatecznie po długotrwałej dyskusji uzgodniono werdykt:

– Grand Prix, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 8000 zł, Szymon Paduszyński z zespołem Jacko Brango;
– I Miejsce, Nagroda Prezydenta Tczewa w wysokości 5000 zł, Paweł Rychert;
– Nagroda Specjalna Starosty Tczewskiego w wysokości 3000 zł, Jarosław Chęć z zespołem Nieznany Wykonawca;
– Nagroda Specjalna Firmy Flex w wysokości 3000 zł, zespół Korporobot;
– Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Porozumienie na Plus w wysokości 2000 zł, zespół Machaon.

Nagrodę Specjalną Fanów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w wysokości 2000 zł w wyniku głosowania wśród publiczności przyznano zespołowi Jacko Brango. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego wręczał inicjator i organizator Festiwalu Józef Golicki.

W koncercie specjalnym „Wielki hipnotyzer”, obok utalentowanej, młodej tczewianki Julii Ziółkowskiej, wystąpili znakomici polscy muzycy pamiętający Grzegorza Ciechowskiego ze wspólnych tras koncertowych i wspólnych przedsięwzięć: Krzysztof Jaryczewski, Titus i Krzysztof Antkowiak. Wokalistom towarzyszył zespół „Eurazja” Sławomira Ciesielskiego (perkusisty „Republiki”) i Eurazji Srzednickiej. Artyści zaprezentowali wersje oryginalne (coverowe) kilkunastu wielkich przebojów Grzegorza Ciechowskiego i „Republiki”. Fani wraz z wszystkimi wykonawcami odśpiewali wiele niezapomnianych utworów naszego artysty. Koncerty trwały 4 godziny, a usatysfakcjonowani miłośnicy twórczości Grzegorza Ciechowskiego do późnych godzin nocnych bawili się w różnych częściach Tczewa.

Artystyczny charakter imprezie nadały animacje wyświetlane na ekranie stanowiącym tło dla muzyków. Te ruchome obrazy były dziełem studentów Pracowni Animacji i Działań Wizualizacyjnych Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nauczyciel akademicki Robert Turło wybrał i zmiksował najciekawsze studenckie prace.

Przedsięwzięcia festiwalowe nie doszłyby do skutku, gdyby nie zaangażowanie, inwencja i finansowe wsparcie wielu podmiotów: osób, instytucji i firm.

In Memoriam XXII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych na realizację zadania publicznego pt. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Bez pomocy rzeczowej i osobistej pracy wielu osób nie udałoby się zrealizować wszystkich przedsięwzięć. Działania festiwalowe jak co roku w różnej formie wspierały: Centrum Kultury i Sztuki, Fabryka Sztuk, Restauracja „Piaskowa” i hotel „Carina”.

Znaczący udział w promocji Festiwalu mają tczewskie i regionalne media, takie jak: Telewizja Tetka, Radio Tczew, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska, Panorama Tczewa, Kurier Tczewski, Wieści z Kociewia, portal Pomorza, Tcz.pl, wrotatczewa.pl, zawszepomorze.pl, tczewska.pl.

 

Fotoalbum z imprez festiwalowych – zdjęcia Ireneusz Jędruch

 

Fotoalbum z imprez festiwalowych – zdjęcia Jacek Cherek