Pobierz pliki:

Karta zgłoszenia [doc] Karta zgłoszenia [pdf]
Regulamin Konkursu [doc] Regulamin Konkursu [pdf]
Zasady organizacyjne [doc] Zasady organizacyjne [pdf]

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego

1. Celem konkursu jest upowszechnianie twórczości Grzegorza Ciechowskiego, w szczególności wśród młodzieży oraz promowanie utalentowanych muzyków i wokalistów.

2. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek, płeć
i doświadczenie muzyczne.

3. Uczestnikami konkursu mogą być soliści jak i zespoły.

4. Wszyscy zainteresowani konkursem powinni w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku dostarczyć kartę zgłoszenia i materiał muzyczny z jednym utworem, którego autorem muzyki i słów lub muzyki albo słów jest Grzegorz Ciechowski. Kartę zgłoszenia i nagrania można przesłać pocztą lub drogą internetową.

5. Do konkursu finałowego, który odbędzie się w Tczewie w sierpniu każdego roku zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 10 wykonawców wyłonionych na podstawie nadesłanych materiałów lub zarekomendowanych (poleconych) przez znanych muzyków, dziennikarzy muzycznych

6. W konkursie finałowym uczestnicy wykonują jedną wybraną przez siebie piosenkę.

7. Wokaliści zakwalifikowani do konkursu finałowego mogą korzystać z akompaniamentu własnego.

8. Ocenie przez jury podlegają: interpretacja utworów, umiejętności warsztatowe i wokalne.

9. Jury po wysłuchaniu na żywo wykonawców zakwalifikowanych do konkursu
finałowego wyłoni laureatów i przydzieli ufundowane nagrody:

a. Grand Prix – nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa
Pomorskiego

b. pierwsze miejsce – nagroda ufundowana przez Prezydenta Tczewa

c. nagrody i wyróżnienia ufundowane przez media, wytwórnie muzyczne i innych.

Zasady organizacyjne

1. Organizator konkursu ponosi wszelkie opłaty związane z ochroną praw autorskich.

2. Organizator ma prawo do fotografowania, rejestracji i publicznego odtwarzania, emisji radiowej oraz telewizyjnej uczestników konkursu i ich prezentacji artystycznych bez wypłacania im honorarium.

3. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu finałowego pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.

4. Organizator konkursu pokrywa koszty dwóch noclegów (dotyczy to osób mieszkających powyżej 70 km od Tczewa) i czterech posiłków każdej osoby zakwalifikowanej do konkursu finałowego. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób towarzyszących w pełnej odpłatności.

5. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu finałowego zobowiązani są do uczestniczenia w próbach przed konkursem finałowym.

6. Wszelkie informacje organizacyjne, programowe i techniczne udziela:

Agencja Impresaryjna „Pop & Art”
Józef Golicki

83-110 Tczew, ul. T. Boya-Żeleńskiego 2,
tel. 58/ 531-11-45, 692-311-363
e-mail: rgazeta@wp.pl

Dodaj komentarz