Foto: STACH Borkowski, Wystawa przygotowana przez Fabrykę Sztuk „Grzegorz Ciechowski w obiektywie Mirosława Stępniaka”. Na zdjęciu od prawej: Dariusz Wołodźko z żoną Marią i Józef Golicki z żoną Reginą, XIV Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 2015 rok

Areopag Festiwalowy

Wiosną 2018 roku inicjator Festiwalu Józef Golicki, mając na celu dalszy rozwój imprezy, powołał Areopag Festiwalowy. Jest to organ konsultacyjny złożony z przedstawicieli środowisk miłośników talentu Grzegorza Ciechowskiego oraz osób wspierających organizację dorocznych imprez poświęconych jego twórczości. W skład Areopagu weszli:

Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa, fundator jednej z głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, mecenas Festiwalu;

Marcjusz Fornalik – przyjaciel Grzegorza Ciechowskiego z lat szkolnych, sponsor przedsięwzięć festiwalowych;

Dariusz Wołodźko – redaktor, dziennikarz, literaturoznawca, promował twórczość poetycką Grzegorza Ciechowskiego, publikując jego wiersze, między innymi, w „Autografie” i „Tyglu kultury”;

Joanna Brandt, Mariusz Dziaczyński i Tomasz Ryłko – fani Grzegorza Ciechowskiego i „Republiki” od początku lat 80. XX wieku, związani z ogólnopolskim fanklubem „Republika Marzeń”, upowszechniający idee festiwalowe w swoim środowisku.