Category: Aktualności

Przedstawiamy listę mecenasów In Memoriam XXII Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego. Dziękujemy, że są z nami i wspierają nas od wielu lat.


Fundatorami nagród w XVII Ogólnopolskim Konkursie Piosenek są:

Przy organizacji Festiwalu współpracują z nami od wielu lat. Bez ich pomocy przygotowanie imprezy byłoby niemożliwe.

In Memoriam Festiwal Grzegorza Ciechowskiego jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Tczew przeznaczonych na realizację zadania publicznego pt. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Dodaj komentarz